Voorschriften Bouwbesluit 2012

Het huidige bouwbesluit is met ingang van 1 juli 2012 van kracht geworden voor nieuw te bouwen woningen. Hieronder ziet u de belangrijkste maten en consequenties uit dit bouwbesluit.

Looplijn

De looplijn van een trap loopt 300 mm vanaf de zijkant van de trap.

Trapbreedte

Een trap moet een minimale breedte hebben van 800 mm, gemeten tussen de trapafscheidingen. Muurleuningen mogen hierbij buiten beschouwing worden gelaten. Onder trapafscheidingen wordt verstaan: een wand, en indien er geen wand aanwezig is: de hoofdspillen, hulpspillen voor traphekken en de buitenkant van de trapboom.

Vrije hoogte

De vrije hoogte wordt in het bouwbesluit 2012 omschreven als de maat tussen de bovenkant trede en een daarboven gelegen constructiedeel.

Bestaande bouw / renovatie

Bij Lenferink Timmerfabriek hebben we ons tekenprogramma afgestemd op de eisen uit het geldende bouwbesluit. Mocht u echter in een situatie verkeren waarin het niet mogelijk is om te voldoen aan deze eisen (bijvoorbeeld bij bestaande bouw of renovatie), dan zijn wij uitstekend in staat om u hiervoor passend maatwerk te leveren!